Disclaimer

Alle informatie op deze site valt onder copyrights regelgeving. We doen ons uiterste best om correct, volledig en juist te zijn, desondanks kan aan niets op deze site enig recht ontleend worden. We streven er naar om de informatie die we aanbieden op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk voor te stellen, maar we kunnen hiervoor geen garanties geven. We aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of de onvolledigheid van de informatie aangeboden op deze site, op welke manier dan ook, noch voor de links naar andere sites die op de site aangeboden worden. Het internet is ondoorzichtig en vandaar kunnen we niet elke link of verwijzing naar andere sites controleren.

De informatie op de site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nadrukkelijk verboden.

De foto’s, afbeeldingen, en andere grafische voorstellingen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd, of het nu aangegeven is of niet. Het maakt daarbij niet uit of de beelden digitaal, of anders zijn of worden vastgelegd.

Privacy
Wij hanterende voorwaarden conform de wet AVG

Disclaimer
The contents of this website is for general information purpose only. We make no warranty to the accuracy and completeness of this information and do not assume any commitment hereby. Legally binding obligations can only arise for or be entered into on behalf of the webmaster by means of a written instrument, signed by the webmaster and his attorney. We exclude any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use, or reliance on this website, its contents or its links.